Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi dường như có tất cả những gì mà một người phụ nữ mong muốn.